aktivni-jeszicki

АКТИВНИ ЈЕЗИЧКИ ПРОЦЕСИ И ГОВОР СВАКОДНЕВНЕ, Бојана Милосављевић

600,00дин.

Формат:

Број страна:

Монографија Активни језички процеси и говор свакодневне комуникације Бојане Милосављевић прати развојне процесе, појаве и тенденције у српском стандардном језику, сагледане, у контексту бројних језичких и ванјезичких чинилаца. У њој се расправља о важним питањима књижевнојезичке норме, о односу према норми, према српском језику уопште – како појединаца тако и државе, о питањима говорне културе, као и других видова културе који се у вези са језиком и кроз језик манифестују. Књига настала из пера компетентног аутора, који је срећан спој лексикографа, научника и педагога, чита се као ваљано образложено, чињеницама поткрепљено научно дело, али и као васпитно штиво за будуће просветне раднике и младе нараштаје, а уза све то приступачно и веома занимљиво.