danica-dinovic

КРЕАТИВНЕ И КВАЛИТАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОРФОЛОШКОГ И МОТОРИЧКОГ ПРОСТОРА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ, Даница Џиновић Којић и Владан Пелемиш

682,00дин.

Формат: A5

Број страна:

 

Монографија Данице Џиновић и Владимира Пелемиша Креативне и квалитативне карактеристике морфолошког и моторичког простора предшколске деце, ослањајући се на досадашња истраживања и методичку праксу физичког васпитања, разрађује систем у којем су физичке способности деце (од рођења до седме године) приказане и квантитативно и квалитативно. Њен први део представља увод, као и тематски огледи о динамици морфолошког развоја предшколске деце, о развоју моторичких способности и праћењу дечјег физичког и моторичког развоја. Други део књиге чини прилог са основним упутствима како да студенти или васпитачи спроведу истраживања у физичком васпитању. Спроведено истраживање од помоћи је васпитачу да планира и методички организује физичко васпитање са децом и да на тој основи сачини аналитички извештај о резултатима праћења те активности. То ће му помоћи да формира стратегију организације и развоја специјалних програма за децу различитих узрасних нивоа и њихових индивидуалних способности.