realno-okruzenje-u-pocetnoj-nastavi-geometrije

РЕАЛНО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ ГЕОМЕТРИЈЕ

682,00дин.

Формат: A5

Број страна: 541

Цена 682,00 дин.

Монографија Оливере Ђокић Реално окружење у почетној настави геометрије (Простор као извор моделовања геометријских појмова – методички аспекти) представља вредан допринос теорији и пракси математичког образовања, значајну и назаобилазну референцу у методичкој литератури. И теоријски и емпиријски део студије утемељени су на теоријским поставкама домаћих и међународних истраживања чијим је уобличавањем ауторка допринела дубљем и бољем разумевању саме природе геометријског резоновања код деце и кључним елементима заснивања почетне наставе геометрије, али истовремено отворила нове могућности развоја и унапређивања рада у овој области. Монографија је нарочито инспиративна за истраживаче, учитеље, сараднике и све оне који се посредно или непосредно баве проблемима почетне наставе математике, пре свега, због чињенице што је ауторка кроз навођење бројних истраживачких радова, међународних трендова и пројеката указала на знатно ширу проблематику која се односи на почетну наставу геометрије.