Korica-Miscevic

МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1, Гордана Мишчевић

600,00дин.

Формат: А4

Број страна:

 

Практикум Методика упознавања околине 1 намењен је студентима треће године Учитељског факултета на смеру за образовање васпитача. Састоји се из три дела, од којих први део студент може непосредно да користи на самим вежбама. Други део се користи током реализације праксе у вртићима вежбаоницама, а трећи садржи детаљне податке о предиспитним обавезама студената и полагању испита. Практикум може бити од помоћи да захтеви за реализацију активности током часова вежби буду јаснији, праћење и анализа рада студената прегледнији, припремање за полагање испита успешно, као и да неке занимљиве идеје истакнуте током часова вежби не ишчезну у заборав.