10
1. Izgled knjige5. Izdvojena lekcija6. Mehanizam - knjiga iznutra9. Debljina rikne = debljina knjige

Уџбеник Steps Up

Формат:

Број страна:

Уџбеник Steps Up, чије су ауторке Наташа Јанковић, Зорица Савић Ненадовић и Марина Цветковић, осмишљен је првенствено за студенте прве године учитељских факултета, што не значи да се не може користити и у другим образовним институцијама које нуде наставу енглеског језика општих намена (English for General Purposes).
Уочљива је јасна структура у организацији лекција. Свака тема садржи прегледно распоређене одељке посвећене језичким структурама и вештинама, типичним за наставу страних језика. Задаци унутар лекција тако су конципирани да представљају интеграцију ових елемената и студента воде кроз низ вежбања усмерених ка проширивању знања и развијању флуентности у употреби језика. Уџбеник је у написан на енглеском језику, чиме се корисник подстиче да овај језик користи што чешће. Овај уџбеник енглеског језика на веома ненаметљив начин наводи корисника да пожели да уђе дубље у свет енглеског језика, као и да научи више. Представљен материјал је обиман, али његова обрада не представља напор. Постигнута је права мера у расподели материјала. Студенти учитељских факултета, којима је првенствено овај уџбеник намењен, али и остали корисници, биће у прилици да на јединствен начин прошире своје знање; иако постоји обиље доступних садржаја за учење енглеског језика, ретки су они код којих је толико очигледно да су засновани на огромном искуству аутора. Сваки корак код којег би корисник застао, ауторке су предвиделе, и то је осим квалитета и разноврсности једна од главних предности овог ѕуџбеника.