korica-visnja_page_1

СИНТАКСА ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ, Вишња Мићић

700,00дин.

Аутор: др Вишња Мићић

Формат: А5

Број страна: 399

Цена 700,00 дин.

Ова књига посвећена је синтакси, једној од најсложенијих лингвистичких дисциплина. У њој се разматра методичка обрада најважнијих синтаксичких појмова. Спроведена је квалитативна анализа програмских одредница, уџбеника, статистичка анализа успешности ученика на тестовима знања, као и анализа појединих ставова наставника на ову тему. Уочени су и приказани најважнији проблеми које ученици имају приликом препознавања реченичних чланова, формирања, повезивања и развоја синтаксичких појмова кроз први циклус наставе, као и предлози за унапређење њихове методичке обраде.