obrazovni-obrt-ka-savremenim-teorijama-obrazovanja-u-umetnosti-i-kulturi

ОБРАЗОВНИ ОБРТ: КА САВРЕМЕНИМ ТЕОРИЈАМА ОБРАЗОВАЊА У УМЕТНОСТИ И КУЛТУРИ

540,00дин.

Формат: A5

Број страна: 272

Цена 540,00 дин.
Монографија Образовни обрт: Ка савременим теоријама образовања у уметности и култури Ане Сарвановић има циљ да представи образовни обрт као новију тенденцију савремене уметности којом уметност преузима поље образовања са идејом да га прошири и учини местом потенцијалности, са којег је могуће промишљати, критиковати и прекидати доминантни поредак неолибералног капиталистичког система и успоставити другачији поредак који води ка еманципацији. Наиме, производњом малих, локалних, онтолошких знања, уметност преиспитује и проблематизује устаљене функције институција уметности, културе и образовања и доводи до стварања новог проширеног поља образовања, односно до уметничког образовања као платформе која нуди нове могућности окупљања, учествовања, преговарања, трансформација и рефлексија које се дешавају између окупљених актера различитих профила (уметника, кустоса, наставника, научника, филозофа, социолога, критичара, економиста и других) који чине равноправне саговорнике. Стога ауторка анализира, преиспитује и теоретизује образовни обрт у савременој уметности, критички сагледава друштвени, културални и економски контекст који је до њега довео, те разматра његове потенцијале, стално указујући на снажан еманципаторски карактер уметничког образовања.