ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ, Валерија Јанићијевић

550,00дин.

Формат: А5

Број страна: 336

Цена: 550,00 дин.

Књига Теорија књижевности у разредној настави представља резултат ауторкиног бављења истоименом темом у оквиру докторске дисертације, одбрањене на Учитељском факултету Универзитета у Београду. Избор теме, само на први поглед претенциозан, истраживања и научни докази које је ауторка спровела и извела, показују колико је комплексно питање савладавања наставних садржаја из теорије књижевности у млађим разредима основне школе.
Уз навођење ауторкиних завршних речи у последњем поглављу књиге: „основни циљ овог рада, заснованог на књижевнотеоријским, књижевноинтерпретативним и методичким истраживањима, јесте да појача свест о настави књижевности као живом процесу и теорији књижевности као једном од битних чинилаца тог процеса”, закључујем ову рецензију, уз све похвале за предан, поуздан, комплексан и доследан рад на проучавању насловне теме, након чега је уследила ова значајна методичка студија, која ће генерацијама будућих учитеља бити незаобилазни ослонац у раду, пре свега приликом припремања за интерпретирање књижевноуметничких текстова у школи.