skolska-pedagogija

ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА, Нада Вилотијевић

1.000,00дин.

Формат: А4

Број страна:

 

Практикум школске педагогије омогућује стицање теоријских и практичних знања и способности из ове наставне дисциплине. Практикум је сачињен на принципима проблемско-модуларне наставе: теоријска знања се практично примењују и након тога се остварује самоевалуација. Повратна информација прати сваки корак активности студента који увек зна на чему је, на време исправља грешке које учини, учи победнички, остварује позитивни резултат према мери својих могућности. Практикумом су обухваћене кључне области школске педагогије: предмет, задаци школске педагогије, њено место у систему педагошких наука, школа и типологија школа, ораганизациони модели рада школе, квалитетне иновативне школе, експерименталне школе, алтернативне школе, програмирање и вредновање рада школе, управљање, руковођење и вођење, образовни и школски системи код нас и у свету. Практикум подстиче студенте на самостални рад, да уче конструктивистички, да сами стварају знања по принципу „сам свој мајстор”.