zorana-opacic

(ПРЕ)ОБЛИКОВАЊЕ ДЕТИЊСТВА, Зорана Опачић

950,00дин.

Формат: А5

Број страна:

Цена 950,00 дин.

(Пре)обликовање детињства Зоране Опачић чине три тематске целине. Посматране издвојено, те целине су проблемски ра-знолике, док у збиру чине веома сродан и компактан тематски корпус. Наслови су тематских блокова у овоме рукопису: I. „Два и по века српске књижевности за децу и младе”, II. „Обликовање читаоца” и III. „Обликовање детињства”. Називи темата не упућују овде само на садржај будуће књиге, већ посредно маркирају и проблеме, односно разнолике књижевнонаучне дисциплине којима су ти проблеми интерпретативно постулирани. То значи следеће: први темат у рукопису представља критичку синтезу српског књижевног наслеђа за децу у континуитету који траје два и по века; други темат издваја један аспект тог корпуса посвећеног начину на који се књижевност прелама у свести детета обликујући, некад и програмирајући младог читаоца, док трећи темат кроз анализе показује како се тај процес обликовања контекстуализује и остварује у опусима једног броја српских писаца различитих генерација и поетичких усмерења (И. Андрић, М. Данојлић, Р. Петров Ного, М. Капор, М. Одаловић, И. Коларов). Радовима у сва три тематска блока ове научне монографије, ауторка даје у разним аспектима слојевиту слику кључних питања српске књижевности за децу и младе од њених почетака до данас. Акрибичан приступ тим питањима плод је ауторкиног изврсног знања књижевне материје, модерног сензибилитета и владања савременим методама тумачења литерарних текстова и феномена

Категорија: