s

ПРАВНЕ ОСНОВЕ РЕФОРМСКИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОМЕНА У ГРЧКОЈ, Данијела Костадиновић

440,00дин.

Формат: А5

Број страна: 182

Цена: 440,00 дин.

Књига Правне основе реформских образовних промена у Грчкој резултат је анализе правног система и промена у образовању до којих је дошло током деловања Болоњског процеса као и правне основе реформских промена у Грчкој. Идеја за публикацију настала је за време ауторкиног рада на Аристотеловом универзитету у Солуну где је боравила као стипендиста Владе Републике Грчке, у оквиру програма за постдокторска истраживања. Књига се састоји од неколико тематских целина: Образовни систем, Управљање системом образовања, Наставни кадар, Први степен образовања, Други степен образовања, Трећи степен образовања и Континуирано доживотно образовање. Образовни процес се стално модернизује и унапређује, не само као одговор на захтеве Европске уније чија је Грчка чланица, већ зато што постоји свест на нивоу врха државе да је модернизација образовања пут у будућност. Сам наслов књиге говори о покушају анализе нових и актуелних трендова у области образовања које, као и код нас, подразумевају доношење низа докумената који ће пратити основну идеју чији је циљ подизање квалитета образовања као императив за 21. век.