s

ПОЕТИКА ЧИСТОХ ДАХА

1.870,00дин.

Формат:

Број страна:

Цена: 1870,00 дин.

Књига Валентине Хамовић Поетика чистог даха усредсређује се на концепт наивне поезије Милована Данојлића, који у његовом књижевном систему има далекосежан поетички одјек. Теоријска поставка концепта наивне песме образлаже се кроз Данојлићев прецизан опис природе и функције књижевности за децу. Може се рећи да се управо у поменутом теоријском дискурсу овога концепта, који се зачиње расправама и есејима с краја педесетих и почетком шездесетих година 20. века, први пут назире оно што се може назвати differentia specifica књижевности за децу у оквирима српске књижевности. Ауторка се бави терминолошким особеностима појма наивна песма сагледаног у књижевноисторијској и теоријској оптици, потом се усмерава на истраживање веза између Данојлићевог теоријског обрасца поезије за децу и саме поезије, кроз преглед његових песничких збирки дечје поезије. У разматрање се потом уводи и Данојлићева проза о детињству, по одређеним особинама укључена у подручје наивне књижевности, у границама које је поставио сам аутор.

Напокон, Валентина Хамовић закључује истраживање бавећи се сликом детињства у Данојлићевој поезији и прози, будући да се феномен детињства и одрастања показује као кључно везивно ткиво ова два књижевна корпуса.