Формат: Број страна: Цена

ПЕВАЊЕ НА ПУТУ

1.999,80дин.

Формат:

Број страна:

Цена: 1999,8 дин.

Иако је састављена од засебних текстова, студија Певање на путу – мотиви путовања у српској поезији 20. века јесте целовита монографија прожета јединственом темом и ауторкиним поступком. Усредсређујући се на суптилна питања лиризовања путописног искуства, на уочавање једва приметних асоцијативних и симболичких веза између спољашњег погледа и унутарњег доживљаја, Слађана Јаћимовић омеђила је један до сада непримећен, а битан ток у савременој српској поезији. Било да је реч о певању егзистенцијалног доживљаја туђег простора или завичајних предела и културног памћења које кроз њих просијава, реч је о мотивима изразитих значењских могућности који су у поезији наших најзначајнијих песника дали ванредне резултате.

Оно што даје додатну вредност овим есејима јесте ауторкин књижевни поступак и њен стил. За Слађану Јаћимовић песнички текст јесте основни водич у тумачењима, а стилска лепота и прецизност описа њихова најбитнија својства.