obrteh

ПРАКТИКУМ ИЗ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

1.000,00дин.

Аутори: др Данимир Мандић, др Мирослава Ристић

Формат: А4

Број страна: 135

Цена: 1000,00

Практикум из образовне технологије је намењен студентима наставничких факултета који су стекли основну информатичку писменост и потребно је да се оспособе за примену дидактичких медија и информационе технологије у подизању квалитета васпитно-образовног рада. Наведени су примери примене различитих медија, како раније генерације, тако и најсавременијих са педагошким ефектима који се могу постићи њиховим коришћењем. Наведени су примери примене образовне телевизије, образовања на даљину, интернет подржаних дидактичких ресурса у функцији индивидуализације и диференцијације садржаја у складу са способностима и предзнањима ученика. Наведена су и питања са вишеструким одговорима која служе за иницијално и финално тестирање студената. У практикуму је дата и електронска адреса за
онлајн тестове. На крају приручника је појмовник и литература.