korica-zeljic

МОРФОЛОШКО-СЕМАНТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БРОЈЕВА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, Горан Зељић

650,00дин.

Аутор: др Горан Зељић

Формат: А5

Број страна: 305

Цена 650,00 дин.

У овој студији аутор обрађује важно и у српској граматичкој литератури не у потпуности сагледано питање статуса бројева као посебне врсте речи. Аутор му прилази синхронијски, ограничавајући корпус на језик савремених српских прозних писаца, допуњујући га грађом из штампаних и електронских медија.