leksikon-a

ЛЕКСИКОН ОБРАЗОВНИХ ТЕРМИНА

5.600,00дин.

Формат: А4

Број страна: 910

Цена 5600,00 дин.

Лексикон образовних термина (ЛОТ) колективно је дело професора Учитељског факултета из Београда, као и других уважених сарадника ангажованих на овом послу.  Они су заједно створили Лексикон који је на савремен начин селектовао и сабрао, систематизовао и протумачио све битне појмове из наука које се изучавају на учитељским и другим наставничким факултетима. У том смислу ЛОТ није само педагошки пошто, уз дидактику и све методике, објашњава кључне термине из области као што су психологија и филозофија, социологија и антропологија, језик и књижевност, математика и информатика, култура и уметност, затим историја и знања везана за природу и друштво. Лексикон образовних термина резултат је рада 132 аутора који су обрадили, односно написали текстове за 1282 одреднице укупног обима око 130 ауторских табака. Ово монументално научно издање, рађено двостубачно у А4 формату, штампано је на квалитетном папиру и у тврдом повезу. Осим главних текстова, уз које иде и селективна литература, у Лексикону постоје и упутне одреднице које омогућавају лаку и једноставну употребу ове корисне књиге.