Уџбеник је конципиран према наставном плану и програму основних студија студијског програма за образовање учитеља, за изборни предмет Географски појмови кроз огледе, на Учитељском факултету Универзитета у Београду. Првенствено је намењен студентима на учитељским, односно педагошким факултетима, с тим да га у раду могу користити и наставници разредне наставе и наставници географије. Књига је подељена на три поглавља, од којих су прва два теоријска – Увод у географију и Експеримент: научни – демонстрациони – школски, а трећи практични – Извођење географских огледа. У трећем поглављу су кроз пет потпоглавља детаљно приказани школски огледи применљиви у настави предмета из групе природних наука који су заступљени у оба циклуса основног образовања. Свако потпоглавље је посвећено једној геосфери, односно појмовима научних дисциплина које проучавају процесе у тим геосферама: Атмосфера, Литосфера, Хидросфера, Биосфера и Космос и Земља. Потпоглавља почињу Репетиторијем одговарајућих географских појмова, односно, појмовима географских дисциплина које се баве проучавањем конкретне геосфере (након репетиторија, следе описи појединачних огледа). Сваки оглед је изложен на фолио-страници књиге на исти начин: на левој страни објашњења, увек истим редоследом (Циљ огледа / демонстрације – Контекстуални појмови – Материјална средства – Поступак – Шта се види / дешава? – Зашто је то тако – Извори), а на десној страни фотографије главних фаза огледа и фотографије студената – експериментатора.

ГЕОГРАФСКИ ПОЈМОВИ КРОЗ ОГЛЕДЕ, Миланка Џиновић и Милутин Тадић

1.600,00дин.

Формат: B 5

Број страна: 171 (пун колор)

 

Уџбеник је конципиран према наставном плану и програму основних студија студијског програма за образовање учитеља, за изборни предмет Географски појмови кроз огледе, на Учитељском факултету Универзитета у Београду. Првенствено је намењен студентима на учитељским, односно педагошким факултетима, с тим да га у раду могу користити и наставници разредне наставе и наставници географије.

Књига је подељена на три поглавља, од којих су прва два теоријска – Увод у географију и Експеримент: научни – демонстрациони – школски, а трећи практични – Извођење географских огледа. У трећем поглављу су кроз пет потпоглавља детаљно приказани школски огледи применљиви у настави предмета из групе природних наука који су заступљени у оба циклуса основног образовања. Свако потпоглавље је посвећено једној геосфери, односно појмовима научних дисциплина које проучавају процесе у тим геосферама: Атмосфера, Литосфера, Хидросфера, Биосфера и Космос и Земља. Потпоглавља почињу Репетиторијем одговарајућих географских појмова, односно, појмовима географских дисциплина које се баве проучавањем конкретне геосфере (након репетиторија, следе описи појединачних огледа). Сваки оглед је изложен на фолио-страници књиге на исти начин: на левој страни објашњења, увек истим редоследом (Циљ огледа / демонстрације – Контекстуални појмови – Материјална средства – Поступак – Шта се види / дешава? – Зашто је то тако – Извори), а на десној страни фотографије главних фаза огледа и фотографије студената – експериментатора.