didaktika-2

ДИДАКТИКА РАСУЂИВАЊА 2, Вера Ж. Радовић

1.800,00дин.

Формат:

Број страна:

 

Дидактика расуђивања 1 – о темељним појмовима и предмету проучавања и Дидактика расуђивања 2 – о развоју наставе и дидактике кроз историју Вере Радовић представљају прва дела трилогије. Док прва књига проучава кључне појмове дидактике, поставља их на своје место и прави фине разлике међу њима, али и детаљно разјашњава суверенитет дидактике као науке; друга књига прати развој дидактике кроз историјске епохе и кроз рад битних личности који су се бавили питањима наставе: од антике, све до савремених „трендова“ у образовању и васпитању. Иако су садржински испреплетане и надовезују се једна на другу, динамике ових књига су у потпуности различите. Дидактика расуђивања I има дужа поглавља писана тако да одговарају и буду корисна различитим нивоима познавања дидактике као науке (од студената учитељских факултета до професора педагогије), док друга књига због сложености проблема које проучава има комплекснију садржину подељену на краћа поглавља. Комплекснија садржина не подразумева одбацивање студента као читаоца, већ прати његов развојни пут и „дидактичко сазревање“. Вредност ових монографија је управо у томе што чине редак покушај у смислу новог приступа повезивању актуелних теоријских погледа и трансфера истих у практичне покушаје, који нуде могућност за емпиријску валидацију датих и сопствених погледа, одређених аспеката учења и поучавања, дакле, личне дидактичке културе наставника на пољу Дидактике.