inform

ПРАКТКУМ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ

1.000,00дин.

Аутори: др Данимир Мандић, др Мирослава Ристић

Формат: А4

Број страна: 197

Цена: 1000,00

Практикум из Информатике је подељен у четири кључне области, корисне за оваладавање основним информати-чким појмовима. У првом делу су описани стандарди информатичких знања кроз 7 модула у складу са светским стандардима. Други део садржи практична упутства за овладавање софтверима за управљање рачунаром, обраду и уређење текста и рад са табелама и графиконима. Трећи део садржи упоришне тачке из теорије информатике артикулисане кроз питања за самосталан рад студената. У четвртом делу практикума дата су питања са вишеструким одговорима која служе за иницијално и финално тестирање студената. У практикуму је дата и електронска адреса за онлајн тестове. На крају приручника је појмовник и литература. Практикум може да послужи за информати-чко описмењавање људи свих узраста и писан је разумљивим језиком како би га могли користити и они који се први пут сусрећу са информатичким појмовима.