metodika-informatickog-obrazovanja

МЕТОДИКА ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

1.500,00дин.

Формат: Б5

Број страна: 283

Цена 1500,00

Развој информационе и телекомуникационе технике, као и њено масовно коришћење у свим сферама друштва, створили су предуслове и за темељитије информатичко образовање младих људи. У последње време и код нас је сазрела идеја да информатичка знања нису привилегија специјализованих стручњака који се баве програмирањем, већ свих школованих кадрова који ће нове технологије користити у свом раду и свакодневним активностима. Уз потребна информатичка знања, потребно је да се млади, укључујући и студенте учитељских факултета, оспособе за рад, али и трансфер стечених умећа у тој области. У вези са тим, актуелност књиге Методика информатичког образовања јесте у томе да студентима учитељских факултета и наставницима помогне да усаврше своја знања и квалитетније изводе наставу, да им олакша припрему садржаја, те добар избор метода, облика и технологије наставног рада.