evropski-standardi-informatickih-kompetencija

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ИНФОРМАТИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

1.600,00дин.

Формат: А4

Број страна: 358

Цена 1600,00

Савремени човек живи у информатичком друштву у коме су производња и коришћење знања битан чинилац општег развоја и образовања, друштвено-економског напретка и изградње међуљудских односа. Све то подстиче и чини неопходним развој информатике и информационих технологија. У том циљу оснивају се и банке научних и техничких информација, стварају се електронски комуникациони системи, специјализују се и усавршавају интерактивне комуникације. Књига Европски стандарди информатичких компетенција на општем, али и на конкретном плану омогућава информатичарима, па и студентима учитељских факултета, целовит увид у ову проблематику, конкретизујући те увиде стандардима компетенција прихваћених у Европи. У томе је стручно-образовна и употребна вредност ове књиге.