obrazovanje-na-daljinu

ОБРАЗОВАЊЕ НА ДАЉИНУ

1.540,00дин.

Формат: Б5

Број страна: 226

Цена 1540,00

Уџбеник Образовање на даљину намењен је студентима Учитељског факултета Универзитета у Београду за припрему испита из истоименог предмета, али и широј читалачкој публици. Резултат је вишегодишњег искуства аутора у примени информационо-комуникационих технологија у образовању. Корисници ће у овом уџбенику наћи основне термине и значајне импликације који су у директној или индиректној вези са образовањем на даљину. Упознаће се и са елементима система образовања на даљину, веб оријентисаним учењем, методиком учења на даљину, програмским системима за реализацију образовања на даљину, као и безбедношћу, етиком и ауторским правима у систему образовања на даљину. Широк спектар додатних образовних материјала на располагању је и важна подршка овом издању: видео-серијал, мултимедијалне презентације и дигиталне публикације. Уџбеник је подржан G+ платформом (obrazovna.teh@gmail.com) која обезбеђује дељење ресурса, сарадњу, комуникацију и евалуацију наставних активности.