didakticki-praktikum

ДИДАКТИЧКИ ПРАКТИКУМ

1.000,00дин.

Формат: А4

Број страна: 135

Цена: 1000,00

Дидактички практикум Сефедина Шеховића и Филдузе Прушевић Садовић омогућава студентима да раније стечена знања из педагогије и психологије кроз систем вежби повежу са студијем дидактике. Тиме ће проверити та знања, а кроз игролике и занимљиве, инспиративне и изазовне дидактичке садржаје открити сопствене стваралачке могућности. Овај Приручник, такође, омогућава студентима да са малим напором упознају савремена дидактичка учења. Упознавање са садржајима Дидактичког практикума, а посебно решавање постављених задатака, припремиће студенте да се успешно укључе у процесе савременог образовања и да те процесе предводе осмишљено и подстицајно. Уз деветнаест тематских вежби, Дидактички практикум на крају садржи Протокол за посматрање организације и структуре наставног часа, Протокол за посматрање комуникације у настави и Педагошке ситуације. Практикум доноси видљиве новине и утолико што на различитим нивоима даје примере иновативних модела наставе. Тиме се побољшава квалитет студија, олакшава учење и обогаћује процес припремања будућих студената учитељских факултета.